2. évfolyam 5. különszám

II. évfolyam, 2016/5. (külön)szám a rendvédelemről 
 

Állam és mások

Bartha Ildikó–Horváth M. Tamás: Szolgálnak és védnek. Közjogi albizottsági vita elé  (3-4 oldal) DOI 10.21867/KjK/2016.5.1.

Tóth Judit: Magánbiztonság – közpénzen? (5-10 oldal) DOI 10.21867/KjK/2016.5.2.

Madai Sándor: Közhatalmi és szolgáltatási szerepek – keveredés? (11-13 oldal) DOI 10.21867/KjK/2016.5.3.

Hoffman István: Jogorvoslat kvázi-rendészeti szervek kényszerítő intézkedései ellen (14-17 oldal) DOI 10.21867/KjK/2016.5.4.

Nemes András: Közérdek és magánérdek a sportban (18-21 oldal) DOI 10.21867/KjK/2016.5.5.

Bartha Ildikó: Közérdekű magánrend(etlenség) (22-25 oldal) DOI 10.21867/KjK/2016.5.6.

Varga Judit: A büntetés-végrehajtás és a magánszféra (26-29 oldal) DOI 10.21867/KjK/2016.5.7.

 

Fórum

Szilágyi Emese: A médiapiacról és a nyomtatott sajtóról (30-32 oldal) DOI 10.21867/KjK/2016.5.8.

Hírösszefoglalók