Jogtudományi Közlöny 2021/7-8. szám

 

TARTALOM 
 

Jogalkotás hatása
 

F. Rozsnyai Krisztina Hoffman István Bencsik András
Az általános eljárási szabályok: üres kagylóhéjak?

Vitaindító felhívás

Tanulmány

Tóth András
A versenyügyek hozzájárulása a magyar közigazgatási bíráskodás fejlesztéséhez

Madai Sándor
A közlekedési közigazgatási bírság kérdései
Alkotmánybírósági határozatok hatása a jogalkotásra

Szemle

Fejes Péter
A kétszeres kötelezés még nem kétszeres elvonás

Bordács Bálint
Tényállás feltárása rejtett felvételekkel kartell ügyekben

Prugberger Tamás – Hrecska-Kovács Renáta
A hivatalnoki jogviszony modelljei és az ENSZ szabályozása

Vita

Fantoly Zsanett
A bizonyítási szabályok egyszerűsödése az új büntetőeljárási törvényben

Jogirodalom, jogélet

Koi Gyula
A jogfilozófia idősíkjai: múlt, jelen, jövő

Szerzőinknek, publikációs felhívás