KÖZJAVAK

KÖZJAVAK
Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tudományos folyóirata  

A folyóiratról

Aktuális
szám

Archívum

Szerzőinknek

Szerkesztő-bizottság

Impresszum

A KÖZJAVAK egy negyedévente megjelenő akadémiai folyóirat, mely célja alapvetően a közpolitika, a közmenedzsment, a kormányzás és a közigazgatás területéhez kapcsolódó tudományos cikkek közzététele.

A folyóirat küldetése

A versenygazdaságban a kormányzati szerepek ismét változás alatt állnak. A jóléti államnak és az államszocializmusnak más és más feltételek között ugyan, de egyaránt a beavatkozás kiterjesztése volt a fő törekvése. Ennek ellenhatásaként az ezredvégi liberalizáció, illetve a rendszerváltások gazdaságpolitikai iránya a közhatalmi szerepek csökkentése volt. A válságokon keresztül folyó tanulási, alkalmazkodási folyamat részeként aztán újabb elmozdulás tanúi lehetünk.

Manapság azonban már nem az állami beavatkozás mértéke a központi kérdés, miképpen volt mindezidáig, hanem inkább annak mikéntje. Az igazsághoz nagyon is hozzátartozik, hogy a kevesebb szerep sohasem jelentett teljes kivonulást vagy egyenlő távolságtartást. Mégis, ma ehhez képest tartalmilag is szokatlan, újabb, sokszor kifejezetten meghökkentő eszközöket alkalmaznak a különböző szintű kormányzatok.

Folyamatos válsághelyzetek nyomán az is világossá vált, hogy a globális világgazdaságnak szerves részei a nem piaci gazdaságok vagy éppenséggel a diktatúrák is. Eddig mindig a harcra helyezték a hangsúlyt velük szemben, ami egyébként – okkal – máig sem lankad. Ugyanakkor azonban a gazdasági, környezeti egymásra utaltság egyre nyilvánvalóbb még ilyen körülmények között is.

Mindezek tükrében a közszektor tartalmai, a kormányzás formái, az állam szerepe, a közösségek felelőssége újra előtérbe kerülnek. A közjavak.hu ezen újfajta megnyilvánulások, ellentmondások, illetve a kihívásokra adott válaszok fölmutatására törekszik a legváltozatosabb szakmai területeken, világunkban és Magyarországon egyaránt.

A társadalmi feladatellátásban vitt közösségi, azon belül kormányzati formák működésére, új jelenségeik megértésére irányuló törekvéstől elválaszthatatlanul, a blog egyértelműen elkötelezett a modern piacgazdaság és a demokratikus berendezkedés értékei iránt.

Célunk fórumot biztosítani a fenti témákkal foglalkozó gondolatoknak, érveknek, javaslatoknak, és helyet adni olyan vitáknak, amelyek lefolytatására máshol kevés lehetőség van.