KözJogPlatform – Tematikus írások és viták

Közjogi Albizottságról a törvényjavaslat háttéranyagában
2016. november 4.

A héten kezdődött a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényjavaslat részletes parlamenti vitája. A közigazgatási bíráskodás jogintézményét bemutató parlamenti háttéranyag a Közjogi Albizottság szeptemberi vitaülésén elhangzott véleményeket is kiemeli (a 2. oldalon alul). Tovább …
 

Közbiztonság, magánbiztonság… – de kinek a pénzén?
2016. óktóber 17.

Korábbi blog-bejegyzéseinkben már részletesen szóltunk a magánszektor (köz)biztonság védelmében játszott szerepéről, a rendészeti feladatok és (nem állami) szervek bővülő köréről. Jelen írásban e „szimbiózis” finanszírozásának kérdéseit és ellentmondásait vizsgáljuk. Tovább…
1 hozzászólás ►
 

Közigazgatási bíráskodás így vagy úgy..?
2016. szeptember 18.

Újabb tervezet született a közigazgatási bíráskodás átszervezéséről, amely számos kérdést felvet. Már csak azért is, mert nagyban eltér az idén nyár elején napvilágot látott elképzelésektől. Alapvető kérdés, hogy valóban szükség van-e az átalakításra? Miért is aggályos a legújabb tervezet? Milyen kritikák fogalmazódtak meg ennek kapcsán? Tovább…
4 hozzászólás ►
 

Civil formák a köz védelmében
2016. augusztus 23.

A közrendet, közbiztonságot érintő veszélyek, kockázati tényezők és védelmi szükségletek köre folyamatosan változik. A jelenkori kihívások újfajta megközelítést és megoldásokat igényelnek és ezzel átalakul a magánszektor (köz)biztonság védelmében játszott szerepe is. Mindennek eredményeképpen a rendészeti feladatok és szervek köre folyamatosan bővül – ennek példáit mutatja be Tóth Judit írása is. Tovább…
 

Közrendészet és magánrendészet új szövetségben
2016. július 27.