KözJogPlatform

….
A KözJogPlatformról

A 21. század gazdasági, társadalmi és politikai fejleményeivel kapcsolatos kérdések újfajta kihívások elé állítják a jogtudomány művelőit, amelyek komplex megközelítést igényelnek. Az aktuális problémák feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása ma már egyre kevésbé tekinthető egy-egy szűkebb jogi terület feladatának. A szakmai közösség érdeklődésének középpontjába egyre gyakrabban kerülnek a „jogágakba sorolt” vizsgálódásokon túlnyúló, közös, több oldalról megközelítést igénylő témák.

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának Közjogi Albizottsága e megközelítésből kiindulva kezdte meg működését 2016. február 3-án. Az Albizottság alapvető célja a közös gondolkodás; ennek szellemében pedig, hogy a különböző közjogi tudományterületek közötti kapcsolatok erősödjenek és az egyes jogágak szokásos tudományos vizsgálati területein átívelő, és egyben azokat összekötő témákat vitassanak meg a szakma képviselői.

A KözJogPlatform a Közjogi Albizottság keretében elindított szakmai párbeszéd „nem helyhez kötött” folytatásához, a jogi kutatások aktuális kérdéseinek megvitatásához, a közös gondolkodás alapjainak továbbépítéséhez kíván fórumot biztosítani. A webfelüleleten lehetőség nyílik tudományos viták kezdeményezésére blogbejegyzés formájában; e diskurzusokhoz kapcsolódó új kérdések, eltérő nézetek, további gondolatok pedig a bejegyzéshez fűzött hozzászólásként tehetők közzé. A platform nyitott minden állam- és jogtudományi (nem csak a közjogi) terület felé; sőt, a mélyebb problémaközpontú szemlélet jegyében más további tudományokat is igyekszik bekapcsolni az együttműködés folyamatába. A szakmai viták meghatározott tematikus fókuszpontok köré szerveződnek; ilyenek lehetnek többek között a közjog és a közszektor tartalma, valamint az állam szerepe; az európai integrációs politikák nem várt irányú változásai; vagy éppen a közérdek változó értelmezései és jelentése a különböző állam- és jogtudományi megközelítések szerint. A KözJogPlatform keretében közzétett írásokat a fent látható logóval jelöljük.

A tematikus diskurzusok folytatásának színterét technikailag a kozjavak.hu szakmai blog által rendelkezésre bocsátott aloldal (http://www.kozjavak.hu/hu/kozjogplatform) biztosítja. A blog hasonló, de a KözJogPlatforméval és a Közjogi Albizottságéval nem azonos profilban működik, azon különböző, egymással is vitatkozó tudományos és gyakorlati nézetek, hírek jelennek meg a kormányzás és a piacgazdaság aktuális kérdéseiről és kihívásairól.

Budapest, 2016. május 31.

Bartha Ildikó, PhD (titkár)  ̶  Horváth M. Tamás, DSc (elnök)
                     Közjogi albizottság                                 

 

Tovább a tematikus írásokhoz       
Tovább az eseményekhez