Lektorálási folyamat

A beérkezett kéziratokat minden esetben anonim lektorálási folyamatnak vetjük alá. 

A lektor az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

  1. A tanulmány illik-e a folyóirat arculatába, tematikájába.
  2. A téma újszerűsége, eredetisége.
  3. A dolgozat tudományos kidolgozottsága, színvonala.
  4. Stílus, formai követelményeknek való megfelelés.

Az egyes szempontok pontozásos rendszerben kerülnek értékelésre, melyről a szerző értesítést kap.

A lektori vélemény sablonja ide kattintva letölthető.

A lektor az elért pontszám alapján az alábbi javaslatokat teheti:

  1. ) a tanulmány megjelenését változtatás nélkül javasolja,
  2. ) a tanulmány megjelenését átdolgozás után javasolja,
  3. ) a tanulmány megjelenését nem javasolja.

A tanulmány megjelenéséről a szerkesztőbizottság dönt a lektor javaslatára.