Az Európai Bizottság véleménye az EKB granuláris hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló rendelettervezetérő

Az Európai Bizottság augusztus 7-én tette közzé véleményét az Európai Központi Bank granuláris hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről szóló rendelettervezetéről. Véleményében a Bizottság támogatását fejezte ki az EKB tervezete kapcsán, mivel a tervezett adatgyűjtés biztosíthatja a hitelezéssel és a hitelkockázatokkal kapcsolatos lényeges mikroszintű adatok rendelkezésre állását. A Bizottság azonban javasolja az adatgyűjtés körének kiterjesztését a monetáris pénzügyi intézményeken túl a hitelezők teljes köre által szolgáltatott, valamint a nemzetközi dimenziójú adatokra; továbbá szükségesnek tartja a személyes adatok fokozottabb védelmének biztosítását a tervezetben. 

Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1439467376858&uri=CELEX:32015A0808(01)