Alaptörvény-ellenes a Kúria végzése

Az Alkotmánybíróság szeptember 22-én aláírt határozatában megállapította, hogy a Kúria „a férfiak és nők egyenlő nyugdíjkorhatárára vonatkozó népszavazási kezdeményezés”  tárgyában hozott végzése alaptörvény-ellenes.

A kozjavak.hu 2015. szeptember 2.-án számolt be arról, hogy az Alkotmánybíróság elnöke soron kívüli eljárást rendelt el a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásáról szóló népszavazási kezdeményezés kapcsán benyújtott alkotmányjogi panasz ügyében. A most közzétett hír az eljárás lefolytatása után hozott döntést taglalja..

2015. áprilisban Bodnár József a Vasutasok Szakszervezete ügyvivő testületének tagja, mint magánember kezdeményezett népszavazást arról, hogy a nőkhöz hasonlóan a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak 40 év munka után. Véleménye szerint a jelenlegi szabályozás (a társadalom egyik rétegének van ilyen kedvezménye, míg másoknak nincs) diszkriminatív és sérti az esélyegyenlőséget.  

A Nemzeti Választási Bizottság megtagadta a népszavazási kérdés hitelesítését részben azért, mert annak költségvetési kihatása lehet, részben pedig azért, mert nem egyértelmű a kérdés. E döntés ellen a kezdeményező felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, mely június végén meghozott döntésében az NVB határozatát megváltoztatva hitelesítette a kérdést és ezzel utat nyitott a népszavazásnak.

Az alkotmányjogi panaszok szerint azonban a Kúria döntése, mely a népszavazás kezdeményezését megengedi alkotmányos alapjogokba ütközik, mivel a nők esetében az egyenjogúság  a pozitív diszkrimináción keresztül valósul meg és ezt veszélyezteti a támadott népszavazás.

Az összefoglalót készítette: Lovas Dóra

Forrás: http://www.alkotmanybirosag.hu/download.php?h=1239