A hulladékgazdálkodás centralizációjának (újabb) céljairól

Bár a kormányzat már több lépést tett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakítása végett, s épp egy éve már az átalakítás végét prognosztizálta, azonban most talán még jelentősebb beavatkozást eszközöl, hiszen egy, az egész országra kiterjedő holding alatt egyesíti a közszolgáltatók szakmai irányítását.

 Január végén ugyanis bejegyzésre került egy   –  kizárólagos állami tulajdonban álló – gazdasági társaság (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.), mely április elsejétől kezdi működését, kizárólagosan a rendszer átalakításának kidolgozása végett.

Az átalakítás és a koordináció létrehozásának indokaként a jelenleg működő 171 közszolgáltató veszteséges üzemelést (közel 30% negatív mérleggel rendelkezik) jelölték meg.

Az új szervezet célkitűzési azonban összetettebbek a gazdaságossági szempontoknál, hiszen azok között szerepel továbbá:

  • a szolgáltatás színvonalának növelése
  • a díjak csökkentése
  • a többi  – szintén átalakítás alatt lévő – közszolgáltatáshoz hasonlóan nonprofit működési forma
  • a hulladákhasznosítás arányának a növelése
  • az hulladékválogatás által a közfoglalkoztatás bővítése
  • új számítása alap, a szennyező fizet elvét ezentúl tömegalapon alkalmaznák a korábbi térfogat alapú helyett
  • válogatóművek racionalizálása
  • szelektív gyűjtés esetében díjkedvezmény

Kiemelik azonban, hogy a holding maga nem fog hulladékot gyűjteni és szállítani, sem hulladéktelepeket üzemeltetni, tehát nem közszolgáltatóként működik; illetve a rendelkezési jog továbbra is az önkormányzatoknál marad, maguk választhatják ki és bízhatják megazokat.A holding egységes elvek mentén finanszírozza majd a közszolgáltatók tevékenységét, így a rendszerekben ebből adódó átszervezések elképzelhetők.

A jól működő kiépítésének és az első eredmények megjelenésének időpontjaként már ez év végét jelölte meg a minisztérium.

Az összefoglalót készítette: Hutóczki Katalin, joghallgató

Forrás:

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-klimapolitikaert-valamint-kiemelt-kozszolgaltatasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/rendszerszinten-atalakul-a-hulladekgazdalkodas

http://magyaridok.hu/gazdasag/atalakul-a-hulladekgazdalkodas-336649/