Döntést hozott az EUB az Uber- ügyben: Közlekedési szolgáltatásnak minősül a tevékenységük

Az Európai Unió Bírósága 2017. december 20-án előzetes döntéshozatali eljárás keretében megállapította, hogy az Uber nem pusztán közvetítői szolgáltatást nyújt, hanem ez a tevékenység szerves részét képezi egy átfogó, közlekedési szolgáltatásnak. A cég tevékenysége éppen ezért nem digitális, hanem közlekedési szolgáltatásnak minősül. ​Az ilyen szolgáltatás tehát ki van zárva az általános értelemben vett szolgáltatásnyújtás szabadságának, valamint a belső piaci szolgáltatásokról, illetve az elektronikus kereskedelemről szóló irányelveknek a hatálya alól. Tovább… (Horváth Bettina)

Az Európai Unió Bírósága 2017. december 20-án, előzetes döntéshozatali eljárás keretében megállapította, hogy az Uber nem pusztán közvetítői szolgáltatást nyújt, hanem ez a tevékenység a szerves részét képezi egy átfogó, közlekedési szolgáltatásnak. A cég tevékenysége éppen ezért nem digitális, hanem közlekedési szolgáltatásnak minősül. 
Az ilyen szolgáltatás tehát ki van zárva az általános értelemben vett szolgáltatásnyújtás szabadságának, valamint a belső piaci szolgáltatásokról, illetve az elektronikus kereskedelemről szóló irányelveknek a hatálya alól. Így a tagállamok feladata az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) általános szabályaival összhangban a személyszállítási szolgáltatások nyújtásának feltételeit szabályozni.

Előzmények

A döntés előzménye, hogy 2014-ben Barcelona taxisainak szakmai szervezete keresetet terjesztett Barcelona kereskedelmi bírósága elé, azt kérve, hogy e bíróság állapítsa meg, hogy az Uber tevékenysége megtévesztő gyakorlatnak és tisztességtelen versenymagatartásnak minősül. Hiszen sem az Uber Systems Spain, sem az érintett gépjárművek nem hivatásos sofőrjei nem rendelkeznek a barcelonai városi taxi rendelet által előírt engedélyekkel és hatósági engedélyekkel. Annak vizsgálata végett, hogy az Uber magatartása tisztességtelennek minősíthető-e, és sérti-e a spanyol versenyszabályokat, a barcelonai bíróság szükségesnek találta annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy az Ubernek kell-e vagy sem előzetes hatósági engedéllyel rendelkeznie. Ennek érdekében meg kellett határozni, hogy az e társaság által nyújtott szolgáltatások közlekedési szolgáltatásoknak, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásoknak, vagy e két szolgáltatástípus keverékének tekintendőek e. Az EUB erre a kérdésre adott választ az előzetes döntéshozatali eljárás eredményeként, lényegében osztva Maciej Szpunar főtanácsnoki indítványát.

A főtanácsnok már májusban úgy foglalt állást, hogy az innovatív koncepciója ellenére hagyományos közlekedési vállalatnak minősül az internetes fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó Uber, így érvényesíthető rá a hagyományos taxi-társaságokra vonatkozó nemzeti szabályozás.

Milyen hatása lesz a döntésnek az Uber működésére Európában?

A döntés kivétel nélkül mind a 28 uniós tagállamban érvényes. S bár az ítélet országonként más és más terhet jelenthet a cég számára, a hatása mindenütt ugyanaz lehet: veszélybe kerül az Uber eddigi versenyelőnye, ha  a taxi-szolgáltatókkal azonos szabályoknak, engedélyezési eljárásoknak és biztosítéki követelményeknek kell megfelelnie.

Az Uber öt éve érkezett Európába, jelenleg csaknem 70 ország 520 városában nyújt internetes fuvarmegosztó szolgáltatást. Az elmúlt években a hagyományos taxi-társaságok és hatóságok egyaránt bírálták, mondván, tisztességtelen versenyelőnyre tett szert azáltal, hogy közösségi személyszállító szolgáltatásként nem vonatkoztak rá a szigorú engedélyezési és biztonsági előírások.

Az Uber az ítélet után számos helyen döntési helyzetbe kerülhet, nem kizárt az sem, hogy további országokban is a kivonulás mellett döntenek. Egy szakértő szerint ugyanis az Uber európai háttérbe szorítása megnyitja az utat egy vagy akár több – a szabálykövetésben inkább élen járó – európai vállalkozás előtt, hogy betörjenek erre a piacra, erősítve az európai régióba profitot termelő innovatív, technológiai alapokon működő vállalatok jelenleg nem túl népes táborát. Ez azonban természetesen csak azokra a szolgáltatás kategóriákra vonatkozik, amelyekben az Uber nem az újonnan kötelezővé vált feltételek szerint működött. Ugyanakkor az EU-ban az Uber az elmúlt időszakban már elsősorban azokat az al-márkáit erősítette, amelyek tényleges taxi-szolgáltatásként üzemelnek. Így a mostani döntés ez utóbbi szolgáltatásokat a jövőben természetesen nem érinti.

Az Uber egyébként a közleményében úgy reagált a történtekre, hogy kifejezetten hangsúlyozta, hogy az ítélet nem változtat a működésén az uniós tagállamok többségében, illetve rámutatott arra, hogy „európaiak milliói számára továbbra is akadályozzák az Uberhez hasonló alkalmazások használatát”.  A közleményben kitértek továbbá arra, hogy folytatni fogják a párbeszédet az európai városok vezetéseivel. Összegezve tehát a gondolatokat, az Uberrel szembeni kedvezőtlen fordulat hatásairól minden bizonnyal sokat fogunk még hallani a közeljövőben, annak ellenére, hogy a cég egyelőre magabiztosan kívánja folytatni meglévő gyakorlatát.

Az összefoglalót készítette: Horváth Bettina, V. évf. jogász hallgató

Az összefoglaló az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült

 

Felhasznált források:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136hu.pdf

http://m.portfolio.hu/vallalatok/vesztett-az-uber-taxitarsasagkent-kell-kezelni.271589.html

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/dontott-a-birosag-uber-ugyben/

http://kamaraonline.hu/cikk/europaban-az-uber-veget-jelentheti-az-europai-birosag-dontese

http://www.jogiforum.hu/hirek/38613

https://mno.hu/belfold/durva-vereseget-szenvedett-az-uber-europaban-2435123

https://www.vg.hu/vallalatok/fontos-dontest-hozott-az-europai-unio-birosaga-az-uber-ugyeben-720111/