Magyarország újabb két kötelezettségszegési eljárást vesztett el

2016 júliusában az Európai Bizottság megállapította, hogy a magyarországi élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a dohánytermék-értékesítést terhelő adó sérti az uniós szabályokat. A bizottság szerint az árbevételtől függő magyar progresszív adó sérti az uniós állami támogatási szabályokat, mivel az szelektív előnyöket biztosít az alacsony forgalmú vállalkozások számára a versenytársaikkal szemben. Az uniós szerv kifejtette, hogy Magyarországnak joga van az adószerkezetének szabad meghatározására, de az adórendszernek összhangban kell állnia az uniós joggal. Tovább… (Lovas Dóra)

2016 júliusában az Európai Bizottság megállapította, hogy a magyarországi élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a dohánytermék-értékesítést terhelő adó sérti az uniós szabályokat. A bizottság szerint az árbevételtől függő magyar progresszív adó sérti az uniós állami támogatási szabályokat, mivel az szelektív előnyöket biztosít az alacsony forgalmú vállalkozások számára a versenytársaikkal szemben. Az uniós szerv kifejtette, hogy Magyarországnak joga van az adószerkezetének szabad meghatározására, de az adórendszernek összhangban kell állnia az uniós joggal, és az nem részesíthet indokolatlan előnyben egy adott vállalkozástípust, jelen esetben az alacsony árbevételű vállalkozásokat.

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj 2014-ig valamennyi élelmiszerlánc-szereplő számára egységes volt (éves árbevétel 0,1 százalék). 2014 után azon kereskedelmi egységeknek, akiknek 300 milliárd forintot meghaladta az éves bevételük, 6 százalékosra emelték az adót.

A szabályozás célja: az élelmiszer-ellátási lánccal kapcsolatban végzett hatósági tevékenységek költségeinek finanszírozása.
A bizottság észrevételeinek megtétele után, 2015-ben Magyarország  eltörölte a progresszív díjszerkezetet, és újra egységesen 0,1 százalékos átalánydíjat vezetett be az élelmiszer-felügyeleti díj tekintetében.

Dohánytermék értékesítési adó

A dohánytermék értékesítési adó 2015. februártól (egészségügyi hozzájárulásként) progresszív lett.
Az  adókulcsok mértéke: 0,2% az adóalap 30 millió forintot túllépő, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után, 2,5% az adóalap 30 milliárd forintot túllépő, de 60 milliárd forintot meg nem haladó része után és 4,5% az adólap 60 milliárd forintot meghaladó része után. Az adófizetési kötelezettség csökkenthető, ha a vállalkozás beruházásokat végez tárgyi eszközökbe.
A magyar szabályozás célja: forrásokat biztosítson az egészségügyi rendszer finanszírozásához az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

Európai Bizottság

Magyarország nem tudta bizonyítani, hogy a progresszív szerkezet létjogosultságát, hiszen azzal, hogy a hozzájárulást egy (egykulcsos) arányos rendszeren keresztül összekapcsolják az árbevétellel, már figyelembe veszik az ellenőrzött kiskereskedelmi szereplő  méretét.

Élelmiszer-felügyeleti díj: 2015 novemberében hazánk eltörölte a progresszív díjszerkezetet, és újra egységesen alkalmazandó 0,1%-os átalánydíj. E rendelkezés eloszlatta a Bizottság állami támogatással kapcsolatos aggályait.

A Bizottság mind a két adóügyi intézkedés végrehajtását felfüggesztette.

Törvényszék

Törvényszék elé került a két ügy, amelyeket azok hasonlósága miatt egyesített. MajdaArra a döntésre jutott, hogy a bizottság helyesen döntött (arányos) a magyar adóintézkedések végrehajtásának felfüggesztésekor, mivel azok hatásukat tekintve tiltott állami támogatásnak (EUMSz 107. cikk) minősülnek, amely sérti az Unió jog- és értékrendjét. Ezzel kapcsolatban a Törvényszék hangsúlyozza azt is, hogy a Bizottság nem a két, progresszív teherviselési rendszer egészének, hanem csak azok azon részeinek felfüggesztését rendelte el, amelyek állami támogatásnak minősülnek.
Mivel Magyarország a keresetindítási határidőn belül nem vitatta a végleges határozatokat és azok nem képezték tárgyát valamely harmadik személy által benyújtott keresetnek sem, e határozatok időközben jogerőssé váltak – áll a közleményben.
A magyar államnak 2 hónapja van benyújtani az esetleges fellebbezését az ügyben.

 

Az összefoglalót készítette: Dr. Lovas Dóra, tudományos segédmunkatárs MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport

Források:

http://kozjavak.hu/bizottsag-ujabb-lepese-magyarorszagi-elelmiszerlanc-felugyeleti-dij-es-dohanytermek-ertekesitest

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2404_hu.htm

https://www.vg.hu/gazdasag/luxembourgban-az-europai-bizottsagnak-adtak-igazat-magyarorszaggal-szemben-877767/

https://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/elbukta-magyarorszag-a-kulonadopereket-brusszellel-szemben.283500.html