Növekszik az energiabiztonság a transzeurópai energiahálózat fejlesztésével

Az Európai Bizottság január 19-én közzétett sajtónyilatkozata szerint az Európai Unió tagállamai hozzájárultak ahhoz, hogy az Unió 217 millió eurót fektessen a transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos egyes kulcsfontosságú programokba, elsősorban Közép- és Dél-Európában. Összesen 15 projekt került kiválasztásra, amelyek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), egy uniós infrastruktúra-finanszírozási program keretében jelentkeztek a támogatásra. A kiválasztott programok célja, hogy növeljék az energiabiztonságot, valamint elősegítsék a tagállamok EU-szintű energiahálózatoktól való elszigeteltségének megszüntetését. Célként jelenik meg továbbá az európai energiapiac kiteljesedéséhez való hozzájárulás, valamint a megújuló energiaforrások integrációja a villamosenergia-hálózatokba.

A földgázágazatban kiosztott támogatások többek között fedezni fogják azokat a kutatásokat, amelyek célja a bulgáriai földgázszállító hálózat korszerűsítése, ennek köszönhetően pedig javulni fognak a gázszállítás lehetőségei a szektorban, amely előnyös lehet Görögország, Románia, Macedónia és Törökország számára. Szintén támogatásra kerülnek a Midcat projekttel kapcsolatos kutatások, amelynek célja az energia-infrastruktúrát érintő gazdasági nehézségek kiküszöbölése az Ibériai-félsziget és Franciaország között, illetve az algériai és spanyolországi földgázforrások összekötése Európa más részeivel. Uniós támogatásban részesül továbbá a romániai, bulgáriai, ausztriai és magyarországi földgázhálózatokat összekapcsoló rendszerösszekötő földgázvezeték terve is. Ez egy fontos fejlemény az uniós földgázpiac szempontjából, mivel lehetővé teszi, hogy a Kaszpi-tengeri régióból és más forrásokból származó földgáz elérje Közép-Európát.

A 15 támogatott programból 9 a földgázágazattal, 6 pedig a villamosenergia-ágazattal kapcsolatos. 13 program kutatásokhoz, így például környezeti hatásvizsgálatokhoz, 2 program pedig építési beruházásokhoz kapcsolódik. Az Európai Bizottság kezdeményezését a támogatott programok kiválasztására a CEF – valamennyi tagállam képviselőjét magában foglaló – Koordinációs Bizottsága is támogatta.

Az összefoglalót készítette: Szilágyi Dániel, joghallgató

A sajtónyilatkozat eredeti angol nyelvű szövege: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-94_en.htm?locale=en

A támogatott programok listája: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/List%20of%20selected%20actions%20CEF%202015-2%28final%29.pdf