Az Uber-kérdés lengyel megítélése

Az Uber-probléma tagadhatatlanul a napi sajtó és a közvélemény érdeklődésének célkeresztjében áll. A különböző álláspontok ütköztetése és hosszas bizonytalanság után a kérdés hazánkban rendeződni látszik az Uber-pártiak bánatára.

Az Uber azonban nemcsak Magyarországot állította antagonisztikusnak tűnő dilemma eldöntésének próbája elé. Lengyelországban álláspontja –amely a hazaival homlokegyenest ellentétes felfogást tükröz- szintén a napokban látott napvilágot.

Az Uber az UOKiK szemszögéből

A lengyel Fogyasztóvédelmi- és Versenyhatóság (UOKiK) interpretációjában az Uber nem veszélyezteti a versenyt, és nem sérti a fogyasztók érdekeit sem. Az UOKiK számos nemzetközi ellenérv és ellentétes felfogás dacára az Ubert innovatív üzleti megoldásként üdvözli.

Nem zárja ki a versenyt a helyi személyszállítás piacáról…

A hatóság interpretációjában az Uber előnye, a modern információs technológia hatékony alkalmazása, ami a versenyképességének kulcsát is jelenti egyúttal. Az Uber a legmodernebb kommunikációs eszközökkel teszi elérhetővé szolgáltatását a fogyasztók számára, ezt azonban a piac hagyományos szereplői ezt egyelőre nem nyújtják az utazóközönségnek, emiatt nem tudnak tehát versenyezni az Uber által így leszorított árfekvéssel. Hangsúlyozandó azonban, hogy az Uber újítása nem áll piaci oltalom alatt, nem kizárható tehát, hogy azt a jövőben egy esetleges modernizációs hullám részként a piac régi szereplői is alkalmazni kezdjék. Ennek fényében pedig a lengyel álláspont szerint korántsem helyállóak azok a vélekedések, melyek szerint az Uber innovatív tevékenysége véglegesen és visszafordíthatatlanul megszüntette a szabad versenyt a piacon.

Az sem elhanyagolható szempont továbbá, hogy a hagyományos taxi-szolgáltatás is rendelkezik olyan előnyökkel, amelyet pedig éppen az oly sokat támadott Uber nem tud biztosítani, így például az anonimitás, illetve a készpénzes fizetés lehetősége. Míg az Uber a fiatalabbak számára vitathatatlanul csábítóbb alternatívát jelent, az idősebbek számára kifejezetten problémás is lehet a modern telekommunikációs eszközök alkalmazási kényszere az Uber esetén.

„Nézőpont kérdése…”

Adam Jasser, az UOKiK elnöke nyilatkozatában rámutatott arra, hogy a kérdés megítélését nagyban befolyásolhatják a nemzeti szintű piac körülményei. Kifejtette, hogy mivel Lengyelországban a taxi-szolgáltatások piacát rendkívül kiélezett versenyhelyzet jellemzi, az aktuális viszonyok nem indokolják a beavatkozást. Noha, ahogy ez megnyilvánulásából is kitűnt, maga is tisztában van azzal, hogy az Uber léte számos taxis megélhetését veszélyezteti, az elnök helyesen elvonatkoztatott ettől a személyesnek tekinthető tényezőtől, hiszen szubjektív szempontok nem jelenthetik a reguláció alapját.

A fogyasztók védettsége megfelelő…

A fogyasztók védettségének zálogát a lengyel hatóság három tényezőben látja. Egyrészt, az Uber pusztán a platformot biztosítja az Uber-sofőr és az utas között megállapodás megkötéséhez, önmagában nem jelent semmiféle személyszállítási szolgáltatás nyújtását, ennek létrejöttéhez az érintett felek aktivitása szükséges. Másrészt, a rendszer átláthatósága is garantált. Objektív paraméterek alapján kalkulált viteldíjat kell az utasnak megfizetnie, a társaság honlapján az adott városra vonatkozó tarifa-szabályok világosan közzé vannak téve. Harmadrészt, az esetleges panaszok bejelentése is megoldott. Az erre nyitva álló lehetőségek –e-mail, telefon- szavatolják a fogyasztói észrevételek továbbítását.

Mindezek fényében az Uber belépése a helyi személyszállítás piacára nem igényli tiltás formájában manifesztálódó beavatkozást. Természetesen a lengyel hatóság sem zárkózik el az esetleges részletszabály-finomításoktól, de a tevékenység alapötletét nemhogy kiirtaná a piacról, épp ellenkezőleg, örömmel fogadja a piac felfrissülését.

Talán nem is teljesen semleges a probléma megítélése?

Lengyelország érvelése, noha minden bizonnyal lesznek ellenzői is szép számmal támogatói mellett, logikusan felépített, erős érvekkel megtámogatott. Azonban mindenképpen említést érdemel a korábbi, mintegy kilenc millió euróra rúgó Lengyelországban eszközölt Uber befektetés is-amely óhatatlanul hatással lehetett a kormányzati álláspont kialakítására is. A jelentős horderejű invesztíció az Uber első tudásközpontja létesítése célját szolgálta. A krakkói létesítmény 140 nyelven beszélő szakemberállomány foglalkoztat, akik az Uber működését támogatják Kelet-Közép Európában, nem is beszélve a Lengyelország gazdaságára gyakorolt pozitív hatásairól…

Források:

http://kluwercompetitionlawblog.com/2016/05/17/polish-competition-authority-declares-that-uber-does-not-pose-a-threat-to-competition-and-protection-of-consumer-interests/

http://kamaraonline.hu/cikk/lengyelorszagban-fektet-be-az-uber-krakkoban-nyilik-a-ceg-elso-regionalis-tudaskozpontja