Iskolatej – mint állami közszolgáltatás

Az új tanév beköszöntével ismét aktuálissá vált az iskolatej kérdése. Vajon jár-e iskolatej minden óvodásnak és kisiskolásnak? Vajon az idei tanév hozott-e ezen a téren valamilyen változást?

Az ügy jelenlegi állása

A KLIK legfrissebb, szeptember 1-én közzétett sajtóközleménye szerint egyetlen gyermek sem marad ki az iskolatej programból. „Tévesek, és hangulatkeltőek azok a sajtóinformációk, hogy bárki is kimaradna az iskolatej programból, minden gyermek, aki igényli, a korábbi időszakhoz hasonlóan ebben a tanévben is hozzájut a tejhez, kakaóhoz vagy gyümölcsjoghurthoz. A kormány évek óta folyamatosan emeli az iskolatejre szánt források összegét a központi költségvetésből. Az idei tanévben is rendelkezésre áll az ehhez szükséges összeg, a tankerületek folyamatosan végzik az ezzel kapcsolatos feladatokat. A kormány és az állami intézményfenntartó elkötelezett annak érdekében, hogy minden rászoruló gyermek és fiatal egészséges és tápláló ételhez jusson.”

Az előzmények

A korábbi sajtóértesülésekhez képest igencsak megnyugtató az első tanítási napon kiadott közlemény. Korábban ugyanis, még az előző tanév végéhez közeledve az iskolatej kérdését összemosódni látszott az ingyenes menzai étkeztetéssel. Mindössze néhány hónappal ezelőtt, májusban, maga a Miniszterelnökség vezetője nyilatkozatában kifejtette, hogy minél több óvodás és iskolás jut ingyen vagy kedvezményesen menzai koszthoz, annál kevésbé számít, hogy jut-e nekik tej is. A meglehetősen kétségbeejtő következtetésre engedő megnyilvánulás után a sajtóorgánumok arról kezdtek cikkezni, hogy a nagy múltú iskolatej program, amelyre minden kétséget kizáróan szükség van, áldozatul eshet a gyermekétkeztetési programnak. Természetesen a financiális kapacitások végességét senki sem kérdőjelezi meg, de az már erősen vitatható, hogy valóban alappal tekinthető-e az étkeztetésnek alárendelhető, másodlagos prioritásnak az, hogy a legkisebbek napi szinten juthassanak tejhez –hiszen sajnálatos módon sok családban nem természetes az, hogy ezt gyermekeiknek otthonukban biztosítani tudják.

Az ügynek azonban a gazdasági aspektusairól sem feledkezhetünk meg. Az évek óta működő iskolatej program biztos megrendelést, a megélhetés egyik alappillérét jelentette sok hazai tejtermelő számára. A program esetleges elvetése során tehát értelemszerűen nem lehet ignorálni az ő szempontjukat sem.

Nem volt túlságosan bíztató a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat vezetőjének a kérdésben tett nyilatkozata sem. „A gyereket az állam megeteti az iskolában. Tehát, hogy emellett nem érdekes a tejprogram, az nyilván a gazdáknak nagyon érdekes, de egyébként a gyerek – lehet, hogy vacak ebéddel, lehet, hogy lehetne finomabb – mindenesetre nem éhes.” A Szolgálat tehát pusztán gazdasági kérdéssé degradálta a program megszűnésével fenyegető helyzetet, figyelmen kívül hagyva annak egészségügyi vonzatait. Természetesen kívánatos, hogy egy gyermek se éhezzen Magyarországon, és minden ez irányú lépést támogatni kell, viszont erősen megkérdőjelezhető, hogy „egy vacak ebéd” biztosítása valóban szükségtelenné teszi-e a tejfogyasztás garantálását.

 

Jogszabályi környezet

Az iskolatej programra a 19/2015 (IV.24) FM rendelet vonatkozik. Eszerint:

–          a program kedvezményezettje valamennyi óvodás, általános iskolai tanuló, középfokú iskolai tanuló és sajátos nevelési igényű óvodás és tanuló.

–          a program legfeljebb heti négy tanítási vagy nevelési napon, legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel rendelkező tejtermék kiosztását biztosítja a kedvezményezettek számára.

–          a program 657/2008/EK rendelet szerinti támogatás összegéig közösségi forrásból és ehhez kapcsolódóan Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott forrásból kerül finanszírozásra.

 

EU-s kitekintés

Az EU-s szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok maguk alakítsák ki erre vonatkozó politikájukat.  Magyarország ezen a téren alapvetően az EU-s normákkal összhangban van, bár tagadhatatlan, hogy nem tartozunk a legfejlettebb tagállamok közé ebben a kérdésben. Maga a program léte az Európai Iskolatej Programnak megfelelő, mely célul tűzte ki azt, hogy kiegyensúlyozott étrend biztosításával ösztönözze a gyermekeket a helyes életmód megtartására a későbbiekben is. Az Iskolatej Program szoros együttműködéssel áll az Európai Iskolagyümölcs Program, ez utóbbinak sajnos hazánkban első nyomait sem igen fedezhetjük még fel. Azonban kétséget kizáróan elindultunk a példás úton, ami a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelését célozza.

 

Készítette: Gaál Szilvia, joghallgató

Források:

http://klik.gov.hu/kozlemeny

http://hirtv.hu/ahirtvhirei/elverezhet-az-iskolatejprogram-1344206

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500019.FM

http://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/the_school_milk_programme_hu.htm