Vissza az egész? Még sem lesz önálló közigazgatási bíráskodás?!

Az utóbbi évtizedek egyik folyamatosan napirenden lévő szakmai kérdése, hogy a modernizáció érdekében fel kell-e állítani egy önálló közigazgatási bírósági rendszert, illetve szükséges van-e egy különálló közigazgatási perrendtartás megalkotására. A szakmai diskurzus az utóbbi hónapokban ismét megélénkült e témában, melyről Blogunk is több alkalommal beszámolt. Most űgy tűnik, az önálló szervezet kialakítása elmarad, azonban az új perrendtartás elkészül. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke bejelentette, hogy még sem lesz önálló a közigazgatási bíráskodás.

Az önállósítás kérdése már a rendszerváltástól kezdve a szakma képviselőit és a közvéleményt is megosztotta, majd az Alaptörvény elfogadása idején ez a vita tovább erősödött. Végül az új alkotmány elvetette a szervezeti átalakítást, ám a perrendtartás modernizálása napirenden maradt. A Kormány 2015-ben kormányhatározatban döntött az önálló közigazgatási perrendtartás munkálatainak a megkezdéséről.

A néhány éve még elvetett szervezeti átalakítás gondolata 2016 nyarán újra „előkerült”, s  az önálló közigazgatási bíróságról törvénytervezet jelent meg, majd jelentős átdolgozásával nyár végén egy újabb is napvilágot látott. Ez az újabb tervezet nem maradt visszhang nélkül.

Több szakmai fórum mellett, az MTA ÁJB Közjogi Albizottságának „A közigazgatási bíráskodás joga” címmel szervezett tudományos vitáján többek között Tordai Csaba és Fleck Zoltán is rámutatott, hogy a tervezet alapján fennáll a veszélye a politikai befolyás megjelenésének a közigazgatási bírói tevékenység körében. A vitán többen is utaltak a bírói életpálya rendszerének felbomlására, felhígulására is.

Majd ezt követően az Országgyűlés elé került a legújabb tervezet, mely nem tartalmazta a különbíróság felállítására vonatkozó elképzeléseket, ezzel újabb találgatásoknak, bizonytalanságnak adva terepet.

Néhány nappal ezelőtt azonban az OBH elnöke bejelentette, hogy a szervezeti átalakítás lekerült a napirendről, így még sem lesz önálló közigazgatási bírósági rendszer, de az új perrendtartás munkálatai folynak, s a szakmaiságot továbbra is erősíteni kell.

OBH elnöke szerint a következő két év legnagyobb kihívása az új közigazgatási perrendtartás értelmezése és megtanulása lesz. Handó Tünde úgy véli, hogy 2017-18-ban ez önmagában is elégséges kihívást jelent majd a bírói karnak.

A bejelentés egyébként számos kérdést is felvet. Az OBH elnökének bejelentését ez idáig a kormányzat nem cáfolta és nem is erősítette meg. Vajon miért az OBH elnökétől hallhattunk először a szervezeti átalakítás elmaradásáról? Miért nem a Kormány vagy az Igazságügyi Minisztérium tette közzé, hogy minden marad a régiben? Vajon miért vetették el mégis az önállósítást? Talán az elkövetkező hetekben e kérdésekre is megtaláljuk a választ.

 

Az összefoglalót készítette: Széles Krisztina, joghallgató

 

Források:

http://inforadio.hu/belfold/2016/11/10/hando_tunde_az_uj_perrendtartas_a_kovetkezo_ket_ev_kihivasa/

http://www.parlament.hu/documents/10181/595001/Infojegyzet_2016_47_kozigazgatasi_biraskodas.pdf/278d227e-eb40-4357-89f3-41b46995eeb9

“Vissza az egész? Még sem lesz önálló közigazgatási bíráskodás?!” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.