Az európai régiók szerepe a 2030-as éghajlatcélok elérésében

A Régiók Bizottsága nemrégiben közzétett sajtónyilatkozatában felhívta a figyelmet arra, hogy az EU azon energia- és éghajlat-politikai célkitűzésének elérése, miszerint 2030-ra 40%-kal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, szükségessé teszi a regionális és városi szintű kormányzatok aktívabb bevonását egyes szakpolitikai területeken.

E szereplőknek ugyanis számos európai uniós tagállamban fontos hatáskörei vannak olyan politikák terén, mint a városi tervezés, az erdő- és hulladékgazdálkodás, a területfejlesztés és területrendezés vagy az épületekkel kapcsolatos politika. Ugyanakkor az Európai Unió – a kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) keretei között – mindezidáig kizárólag az ipari és energiaágazat tekintetében állapított meg specifikus, a tagállamokra nézve kötelező erejű és nyomon követhető kibocsátás-csökkentési célokat. Az ipar és az energiaágazat ugyanakkor az Európai Unió teljes üvegházhatású gázkibocsátásának csupán 45 százalékáért felel; a fennmaradó 55%-ot kitevő ágazatok tekintetében tehát hiányoznak a kibocsátási célértékek, amelyek betartása a tagállamoktól számon kérhető volna.

Ezen a helyzeten kívánnak változtatni a Régiók Bizottságának legújabb ajánlásai, amelyek elfogadására az Európai Bizottság felkérésére került sor. Az ajánlások az Európai Unió 2021-2030-as időszakra vonatkozó vállalás-elosztási rendelete (ESR), valamint földhasználati, földhasználat-változási és erdőgazdálkodási (LULUCF) rendelete hatálya alá tartozó ágazatok üvegházhatást okozó gázkibocsátásának csökkentésére irányuló jogalkotási javaslatokhoz kapcsolódnak. E javaslatok célja, hogy a kibocsátás-kereskedelmi rendszer által nem szabályozott ágazatokban is meghatározásra kerüljenek a specifikus kibocsátási célértékek; a Régiók Bizottságának bevonása pedig a regionális és helyi szintű tényezők alaposabb figyelembe vételét hivatott biztosítani a szabályozás kialakítása során.

A Régiók Bizottsága ajánlásainak előadója – Juri Gotmans, az észtországi Haanja település polgármestere – szerint az éghajlatcélok eléréséhez az is szükséges, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok támogassák a helyi és regionális hatóságok szerepének növelését az energiaszektor, közlekedés, hulladékkezelés, mezőgazdaság és földhasználat területeit érintő, helyi sajátosságokra reagáló megoldások kialakítása, megtervezése során. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a városok és régiók – közvetlenül vagy közvetve – a legfontosabb forrásai az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó adatoknak az ESR és a LULUCF szabályozása alá tartozó ágazatokban.

Az összefoglalót készítette: Dr. Szilágyi Dániel, PhD hallgató

 

A sajtónyilatkozat angol nyelvű szövege elérhető a következő linken: http://cor.europa.eu/hu/news/Pages/2030-climate-targets-.aspx

További kapcsolódó források:
http://cdlink.cor.europa.eu/l/09355bf29c0146e8982431f494998a7b/D6B4B54/3D66DD09/032017n
https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/proposal_hu
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf_en

“Az európai régiók szerepe a 2030-as éghajlatcélok elérésében” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.