A közszolgáltatások megszervezése és politikái a változások tükrében

A különböző közszolgáltatások meghatározzák az emberek mindennapjait és az államok gazdasági helyzetére is hatással vannak. Ezért nem mindegy mennyiért, hogyan és milyen színvonalon nyújtják azokat.  A közszolgáltatások fő csoportjait átfogóan tárgyaló, most megjelent kötet a mára megváltozott irányultságú ágazatpolitikai trendek közös alapjait és jellemzőit vizsgálja, nem szokványos elméleti rendszerben, egyedi szerkesztési megoldásokkal. Tovább…

„Ki melegedni akar, füstöt is szenvedje.”

A távfűtés környezet- illetve klímavédelmi szempontból előnyösebb a hagyományos fűtésnél, ezért előnyben részesítéséhez közérdek fűződik. E közérdek érvényesítését a központi szabályozás nem valósítja meg, ugyanakkor a helyi önkormányzatok kezét gúzsba köti. Fodor László írása ezt a feszültségpontot, illetve lehetséges megoldását vizsgálja. Tovább…

„Ubexit” – avagy hazai fronton forrósodik tovább a kivonulások nyara

Július 13-án döntő jelentőségű fordulat következett be az Uber konfliktusoktól nem éppen mentes magyarországi történetében: bejelentették ugyanis, hogy nem tudnak eleget tenni az éppen egy hónappal korábban elfogadott, július 24-én életbe lépő „új taxistörvénynek”, így aznap déltől felfüggesztik szolgáltatásukat hazánkban. A szóban forgó törvény számos súlyos szankciót – mint például az applikáció letiltását – helyezett … Olvass tovább

Jogági gubancok a közérdek érvényesítésében

Idén április elsején, mint egy rossz tréfa, olyan jogszabályok léptek hatályba, melyek a jogbiztonság alapvető elvét sértik, mivel a felkészülési idő biztosításának követelményét sem elégítik ki. És már azon sem lepődünk meg, hogy e jogszabályok az utóbbi években újszerű, „formabontó” alakzatokkal színesítik az állam megnyilvánulásainak eszköztárát – amit Pump Judit írásának tizenkét fejű sárkánya idéz föl nekünk… Tovább…

Az Uber-kérdés lengyel megítélése

Az Uber-probléma tagadhatatlanul a napi sajtó és a közvélemény érdeklődésének célkeresztjében áll. A különböző álláspontok ütköztetése és hosszas bizonytalanság után a kérdés hazánkban rendeződni látszik az Uber-pártiak bánatára. Az Uber azonban nemcsak Magyarországot állította antagonisztikusnak tűnő dilemma eldöntésének próbája elé. Lengyelországban álláspontja –amely a hazaival homlokegyenest ellentétes felfogást tükröz- szintén a napokban látott napvilágot. Az … Olvass tovább

Útikalauz az Uber galaxisában magyar stopposoknak – összefoglaló a hazai események alakulásáról

Az Országgyűlés május 17-én kezdte meg azon törvénymódosítási javaslat tárgyalását, amelynek célja az engedély nélkül végzett személyszállító tevékenység, tehát alapvetően az Uber további szankcionálása, ezáltal pedig a klasszikus taxitársaságok védelme. A magyarországi Uber vs. Taxi-konfliktus sokak értelmezésében megrekedt az új vívmányok vs. régi idők védelme szintjén: valójában azonban ez az ellentét jóval messzebbre mutat annál, … Olvass tovább

A végleg kivonulni készülő Engie pert indít a Magyar Állam ellen

Tout est bien qui finit bien…? /Minden jó, ha a vége jó…? / – A végleg kivonulni készülő Engie pert indít a Magyar Állam ellen   A francia Engie (korábbi nevén GDF Suez) a Reuters kérdésére megerősítette: választott bírósági eljárást indítottak a Magyar Állammal szemben, amely féllel tárgyalásokat is folytatnak magyarországi gázhálózataik eladását illetően. Où … Olvass tovább

Okos. De megéri …?

Fodor László bejegyzéséből igen alapos áttekintést kaphattunk – nem csak arról, hogy az „okos mérés” rendszere miként járulhat hozzá az energiatakarékosság globális célkitűzéséhez és végső soron egyes közszolgáltatások hatékonyabbá tételéhez, hanem a kapcsolódó szabályozási kihívásokról is. Az írás további kérdésekre is utal, amelyeket később szintén érdemes lehet részletes elemzés tárgyává tenni. Ilyen például, hogy a bejegyzésben is idézett ambiciózus uniós célkitűzések mennyiben tűnnek reálisnak az eddigi okos mérős projekteket, európai beruházásokat nézve. Milyen költség-megosztási megoldások, támogatási mechanizmusok lehetnek hatékonyak ennek ösztönzésére? Milyen további tényezők, folyamatok, állami beavatkozási formák (mint pl. a bejegyzésben is említett „rezsicsökkentés”) teszik e megoldásokat működőképessé vagy éppen életképtelenné? Kik a nyertesek és a vesztesek az „intelligens beruházások” piacán? Az alábbi ábra (bár 2011-es adatokra épül, az arányokat tekintve ma is irányadó) számszerűsítve mutatja, hogy az intelligens hálózatokba való beruházás terén Európa-szerte jelentős különbségek vannak (elsősorban a kelet-közép-európai országok lemaradása látszik egyértelműen): – See more at: http://www.kozjavak.hu/hu/nekunk-nyolc-hogy-allunk-az-okos-meressel#comments
Fodor László bejegyzéséből igen alapos áttekintést kaphattunk – nem csak arról, hogy az „okos mérés” rendszere miként járulhat hozzá az energiatakarékosság globális célkitűzéséhez és végső soron egyes közszolgáltatások hatékonyabbá tételéhez, hanem a kapcsolódó szabályozási kihívásokról is. Az írás további kérdésekre is utal, amelyeket később szintén érdemes lehet részletes elemzés tárgyává tenni. Ilyen például, hogy a bejegyzésben is idézett ambiciózus uniós célkitűzések mennyiben tűnnek reálisnak az eddigi okos mérős projekteket, európai beruházásokat nézve. Milyen költség-megosztási megoldások, támogatási mechanizmusok lehetnek hatékonyak ennek ösztönzésére? Milyen további tényezők, folyamatok, állami beavatkozási formák (mint pl. a bejegyzésben is említett „rezsicsökkentés”) teszik e megoldásokat működőképessé vagy éppen életképtelenné? Kik a nyertesek és a vesztesek az „intelligens beruházások” piacán? Az alábbi ábra (bár 2011-es adatokra épül, az arányokat tekintve ma is irányadó) számszerűsítve mutatja, hogy az intelligens hálózatokba való beruházás terén Európa-szerte jelentős különbségek vannak (elsősorban a kelet-közép-európai országok lemaradása látszik egyértelműen): – See more at: http://www.kozjavak.hu/hu/nekunk-nyolc-hogy-allunk-az-okos-meressel#comments

Nekünk nyolc? – Hogy állunk az okos méréssel?

Az okos mérésnek több ágazatban, de különösen a villamos energia szolgáltatás terén van ma aktualitása. Ez a szektor kiemelést érdemel azért is, mert az Európai Unió klímapolitikai célkitűzései elsősorban rá vonatkoznak. Okos hálózatok nélkül e célok aligha teljesíthetők. De vajon milyen kilátásai, illetve szabályozási kihívásai vannak a rendszer bevezetésének az EU-ban és Magyarországon? Tovább… (Fodor László)

Növekszik az energiabiztonság a transzeurópai energiahálózat fejlesztésével

Az Európai Bizottság január 19-én közzétett sajtónyilatkozata szerint az Európai Unió tagállamai hozzájárultak ahhoz, hogy az Unió 217 millió eurót fektessen a transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos egyes kulcsfontosságú programokba, elsősorban Közép- és Dél-Európában. Összesen 15 projekt került kiválasztásra, amelyek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), egy uniós infrastruktúra-finanszírozási program keretében jelentkeztek a támogatásra. A kiválasztott programok célja, … Olvass tovább